Okuma Metinleri

 

SAYIŞMA TEKERLEMELERİ


    Grup veya takım oyunlarında yönetici olan ya da takıma karşı tek başına karşı koyan oyunculara "ebe" denir. İkiden fazla oyuncunun yer aldığı oyunlara başlamadan önce ebe seçimi yapılır. Bunun için de "sayışma" denen tekerlemeler söylenir. Bu yolla oyundaki "ebe" belirlenir. Oyuncular, bu tekerlemeler söylenerek tek tek sayışma dışında bırakılır. En son kalan oyuncu da "ebe" olur.

    Oyun için gruplaşma, takım oluşturma ve oyunu yönetecek birinin ortaya çıkması oyun kurallarını uygulama bakımından çok önemlidir. Bu nedenle grupların ve takımların ayrımı da çoğu kez "sayışma tekerlemeleri" ile yapılır.

    Bu bölümde çeşitli yörelerimizden derlenmiş sayışma tekerlemelerinin en güzel örneklerini bulacaksınız. Umuyoruz ki oyunlarınız bu tekerlemelerle daha zevkli geçecektir.Oooo!..
Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık


Oooo!..
İğne miğne ucu düğme
Filfilince kuşdilince
Horoz öttü, tavuk tepti
Bülbül kızı selam etti
Selamına dua etti
Al çık, bal çık
Sana dedim, sen çık...


Oooo!..
İğne battı, canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul'un şekeri
Hap hup, altın top
Bundan başka o-yun yok.


Oooo!..
Çift sıra olalım
Eşimizi bulalım
Topu atıp havaya
Ebemizi vuralım...


Oooo!..
Seçene meçene
Bakma gelip geçene
Oyun için en iyi
Ebeyi biz seçene...


Elim elim epelek
Elden çıkan topalak
Topalağın yarısı
Yedi koyun derisi
II il ılgıdı
Ilgıdıdan kalgıdı
Şu oturan kuş mudur
Kanadı gümüş müdür
Çek şunu, çıkar şunu
Kazanalım oyunu


Oooo!..
Bir elmayı pulladım
İsparta'ya yolladım
İsparta'nın gülleri
Ne güzeldir elleri
Al-çık, bul-çık
Gel sen çık

 

Oooo!..
Bağa girdim
Üzüm kestim
Bağ bizim
Bahçe bizim
Bu oyunda
e-be kim?


Çimdik çimdik makarna
Doldursana tabağa
Tabağımdan yiyenler
Hemen geçsin ortaya
Dama çıktım
Çalı kestim
Bir alaca yılan gördüm
Yılan bizim nemiz olur?
Sokaklar da temiz olur
Al çık bal çık
Sana dedim sen çık.


Oooo!..
Piti piti
Karemela sepeti
Terazi lastik
Cimnastik...


Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Söyle gelsin ot yesin
Ot yemezse et yesin
E-be-mi-zi
tez seçsin...


Oooo!..
Üç deve gördüm
Birisine bindim
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine sıçan düşürmüş
Vallahi yemem
Billahi yemem
O dolaptan ne çıkar
Sırma saçlı yar çıkar
Sırma saçı öreyim
Ali Bey'e vereyim
Ali Bey hasta
Çorbası tasta
Püsküllü mavi
İnadına kavi...
Teke teke tekerim
Hani benim şekerim
Akşam babam gelecek
Bana para verecek
Sona kaldın
Sen çık...


Oooo!..
Eveleme geveleme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Tazi tuzi
Ortaya çıksın
Peri kızı


Bir, iki, üç, dört
Hanım kız eteğini ört
Beş, altı, yedi, sekiz
Çalışkanız hepimiz
Dokuz, on
Güvercinim ortaya kon.


Bingo bingi
Nerde yedin
Ispanaklı böreği
Annen seni tutarsa
Kulağını burarsa
Bulacağız ebeyi


Oooo!..
Ayşe Hanım'in keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır
O bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız
Allı ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti
Oyunun başı
Şu çeşmeden su taşı
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik


Allı ballı kiraz
Bana gelsin biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti...

 

Oooo!..
Ahmedi medi
Kuyruklu kedi
Bir sıçan tuttu
Yalamadan yuttu.


Oooo!..
Kim oturdu
İt oturdu
Yongalandı
Yola düştü
Senin eşin
Bana düştü


Oooo!..
Gel beri, git beri
Çok yeme peyniri
Peynir seni güldürür
Şeytana döndürür
Şeytanın adamları
İzmir'in oğlanları
Ik mık
Sen ortadan çık...


Oooo!..
Ayşe Hanım'ın keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır
O bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız
Oğlan çeşme başında
Kızı bekler taşında
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik...


Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Şu ebe ne de alık
Ebe suya dalamaz
Arasa da bulamaz
Ene mene dostum
Ben sana küstüm
Armudu kestim
Tavana da astım
Tap dedi düştü
Kargalar uçtu
Saymacanın sonunda
Elim sana düştü...


Oooo!..
İncilerim döküldü
İliklerim söküldü
Küçük hanım geldi
Kulağımı deldi
İkircik mıkırcık
Kız saçların kıvırcık
Sana dedim, sen çık.


Oooo!..
Aptal karga nerede
Buldum onu derede
Karga karga gak dedi
Çık şu dala bak dedi
Çıktım baktım o dala
Bu karga ne budala...


Vindo vindo vinci
Kim olacak birinci
Kim olursa olsun
Ebemizi o bulsun...

O...
İğne iplik,
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.


O...
Ene mene,
Engişdene,
Çörekotu,
Lale kökü
Al çık,
Bal çık,
Aradan önce
Sen çık


O...
Eveleme develeme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Ne zaman geldin?
Yazın geldim,
Yazılalım, çizilelim
Encik, boncuk
Sen aradan çık.


Yuvarladım yumak oldum,
Ben yumağı dadıma verdim.
Dadım bana darı verdi
Ben darıyı kuşa verdim
Kuş bana kanat verdi
Ben kanadı göğe verdim
Gök bana yağmur verdi
Ben yağmuru yere verdim
Yer bana çimen verdi
Ben çimeni koyuna verdim
Koyun bana kuzu verdi
Ben kuzuyu beye verdim
Bey bana para verdi
Aldım verdim, verdim aldım
Ben oyunu ebesiz bitirdim.


Ooooo...
İn ne minne
Ucu dinne
Bal ballı hoca
Baldan hoca
Şamdan şamadan
Kuş dili da ma dan.


Elim elim epenek
Evden çıktım kepenek
Kepeneğin yarısı
Hüseyin'in karısı
İndim Halep yoluna
Halep yolunda ayı gezer
Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Hap hup
Al tın top
Gel elimi öp.


Daldan dala atladım
Sarı çiçek topladım.
Çiçeklerim döküldü,
Dere aldı götürdü.
Dere boyu çalılık,
Derede olur balık.
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.


Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine fare düşürmüş
Fareyi ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü yemiş var


Yüzük yüzük nerdesin?
Acep hangi eldesin
Eğer bulamaz isen
Ebesin ebesin.


Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramaz isen
Ebesin ebesin.

 

Hanım kız gitti
Nereye gitti
İstanbul'a gitti
İstanbul'da ne yapacak
Terlik pabuç alacak
Düğünlerde şıngır mıngır
Mıngır şıngır giyecek.


İğne düştü
Kuleli geliyor arkamdan
Gelme kuleli arkamdan
Ablam bakıyor balkondan
Tıka tıka tık
Çıka çıka çık.


El el epelek
Sırtındadır kepenek
Kepeneğin yavrusu
Bit bitenin karısı
İniştendir, yokuştan
On parmağı gümüşten
Horoz senin e-niş-ten


Çık çıkalım çardağa
Yem verelim ördeğe
Ördek yemi yemeden
Cıyak mıyak demeden
Ak kıdım, mık kıdım
Çık-tım, çı-kar-dım


Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Elma verdim yemedi
Sakız verdim çiğnedi
Hap hup kırmızı top


Camdan baktı iki göz
Biri sarı biri boz
Bindim bozun boynuna
İndim Halep yoluna
Halep yolu cin pazar
İçinde ayı gezer
Ayı beni korkuttu  
Kulağını sarkıttı
Al bunu, apart bunu
Çek bunu, çıkart bunu


Oooo!...
Dingil dağ, dingil dağ
Çıktım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri A biri B
Ortancası Mithat Paşa
Kalk gidelim Beşiktaş'a
Beşiktaş'ta top patladı
Altın saçlı kız vuruldu
Kaptanım hasta
Çorbası tasta


 

ARI

Dağdan gelir hop hop,
Ayağında altın top.
Vızır vızır vızıldar,
Petek petek bal yapar.
Arıcık toplar getirir,
Kendi yemez yedirir

Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.

TAVUK

Pazara gidelim,
Bir tavuk alalım,
Pazara gidip,
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara

Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

 

Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.

Leylek leylek lekirdek,

hani bana çekirdek,

çekirdeğin içi yok,

sarı kızın saçı yok

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Haklı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitli

EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?

Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli

Yağmur yağarsa

raylar ıslanır,

yağmur yağar saraylar ulanır.

 

TEKİR
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

KARGA
Karga karga "gak" dedi,
"Çık şu dala bak" dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.

HANIM KIZI
Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.

TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

EL EL EPENEK
El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan'ın karısı

 

KARNIM AÇ
Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli

ALİ DAYI
Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur

KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

BÖREK
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi

 

Incık, mıncık
Sen dur, sen çık
Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

CAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

MISTIK
Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek

ALİ
Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydum

 

KOMŞU, KOMŞU
-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

İğnem düştü yakamdan
Kuleli geliyor arkamdan
Gelme kuleli gelme
Annem bakıyor arkamdan

Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

KEDİ
İğnem düştü yakamdan,kedi geldi arkamdan,
Gelme kedi gelme,annem bakıyor balkondan.

Saksağan sek sek,kuyruğu tümsek
Kuyruğuna binelim bizim köye gidelim.

 

Ayşe Hanımın keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,
Seni gidi kerata

Çık çıkalım
Çayıra
Yem verelim
Ördeğe
Ördek yemi yemeden
Ciyak miyak
Demeden
Aldım baktım
Kimi çıkardım

Ooooopiti piti
Kremanın sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik Dik Dİk
Son dersimiz matematik

Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

www.omeruslu06.com

Top

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

 

Dede

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı EV

Evli evine

Köylü köyüne

Evi olmayan

Sıçan deliğine

İğne

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Sen çık.

www.omeruslu06.com

Nacak

Nacak sapına

İki kes

Bir sana

Biri de bana

Hediye

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider Kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli

El El Epenek

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan'ın karısı

Karnım AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

www.omeruslu06.com

Değirmen

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

Ali Dayı

Ali dayının keçileri

Kıyır kıyır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

Çarşı

Çarşıya gittim

Eve geldim hanım yok

Bebek ağlar beşik yok

Çorba taşar kaşık yok

Ali baba öldü tabut yok

www.omeruslu06.com

Hakkı

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

Hasan

Hasan Hasan

Helvaya basan

Kapıyı kıran

Kızı kaçıran

Küçük Dostum

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle.

www.omeruslu06.com

Ellerim parmaklarım

Sağ elimde beş parmak,

Sol elimde beş parmak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Sen de istersen saymak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Ali

Ali baksa dum dum

Sakalına kondum

Beş para buldum

Cebime koydum

Kuzu

Kuzu kuzu mee

Bin tepeme

Haydi gidelim

Hacı dedeme

Hacı dedem hasta

Mendili bohça

Kendisi hoca

www.omeruslu06.com

Komşu Komşu Komşu

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu

www.omeruslu06.com

Tavşan

Kapıdan tavşan geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladım mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba koydum

Haydi, al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş.

Vay vay, miyav

www.omeruslu06.com

Nereden Gelirsin

Nerden gelirsin?

Zikzak kalesinden.

Ne gezersin?

Açlık belasından.

Nerde yattın?

Beyin konağında.

Altına ne serdiler?

Perde.

Desene kupkuru yerde.

Bıyıkların neden yağ oldu?

Bıldırcın eti yedim.

Bıldırcın yağlı mıydı?

Gökte uçarken gördüm.

Saçların neden ağardı?

Değirmenden geldim.

Değirmen dönüyor mu?

Zımbırtısını duydum.

Ayakların neden ıslandı?

Çaydan geçtim.

Çay derin miydi?

Köprüyü dolaştım,

İşte geldim sana ulaştım.

www.omeruslu06.com

Cam

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

Dokuz cam

On cam

Bu da benim amcam.

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara

www.omeruslu06.com

Ebe

Ebe ebe nerede

Su doldurur derede

Dere boyu çalılık

Derede olur balık

Şu ebe de ne alık

Oltamı attım,

Balığı tuttum.

Balık suya dalamaz,

Ebe beni bulamaz.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi

Bunu kim dedi,

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

Ellerim

Ellerim tombik tombik,

Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez

Güzelliği görülmez

Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele scalar

Uzayınca tırnaklar

Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

www.omeruslu06.com

Deve

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara.

Patlıcan

Patlıcan var patlıcan,

Patlasın senin kocan.

Şisko şisko biberler,

Arabaya bindiler.

Elmalar yedi buçuk,

Onu yedi, bir çocuk.

Patlıcandan bıktım,

Ben oyundan çıktım!

www.omeruslu06.com

Komşuu

Komşu komşu huu...

Sırtındaki ne?

Arpa

Kaça sattın

Kırka

Eve ne aldın?

Hırka

Çocuğa ne aldın ?

Halka

Börek

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

www.omeruslu06.com

Sınıflar

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

Keçiler

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

www.omeruslu06.com

Mıstık

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

Tekir

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

Mıstık

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

Leylek

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

www.omeruslu06.com

Kuzu

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

Yağmur

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.

Karga

Karga karga "gak" dedi,

"Çık şu dala bak" dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

www.omeruslu06.com

Portakal

Portakalı soydum,

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum.

Duma duma dum.

Öğretmeni kandırdım,

Kandırdım. OYUN

Oooo.....

İğne battı,

Canımı yaktı,

Tombul kuş Arabaya koş.

Arabanın tekeri,

İstanbul'un şekeri.

Hop Hop altın top,

Bundan başka oyun yok.

www.omeruslu06.com

Hanım kızı

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul'a gitti.

İstanbul'da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde,

Şıngır mıngır oynayacak.

Keçiler

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

www.omeruslu06.com

Sınıflar

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

Ebe

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?

www.omeruslu06.com

Tavuk

Pazara gidelim,

Bir tavuk alalım,

Pazara gidip,

Bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıdak diyelim.

Happur huppur,

Happur, huppur yiyelim.

TEKİR

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

MISTIK

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

LEYLEK

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

www.omeruslu06.com

KUZU

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.

KARGA

Karga karga "gak" dedi,

"Çık şu dala bak" dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

PORTAKAL

Portakalı soydum,

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum.

Duma duma dum.

Öğretmeni kandırdım,

Kandırdım.

www.omeruslu06.com

OYUN

Oooo.....

İğne battı,

Canımı yaktı,

Tombul kuş Arabaya koş.

Arabanın tekeri,

İstanbul'un şekeri.

Hop Hop altın top,

Bundan başka oyun yok.

HANIM KIZI

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul'a gitti.

İstanbul'da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde,

Şıngır mıngır oynayacak.

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

www.omeruslu06.com

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

SINIFLAR

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

www.omeruslu06.com

EBE

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?

TAVUK

Pazara gidelim,

Bir tavuk alalım,

Pazara gidip,

Bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıdak diyelim.

Happur huppur,

Happur, huppur yiyelim.

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

www.omeruslu06.com

İĞNE

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Sen çık.

NACAK

Nacak sapına

İki kes

Bir sana

Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider Kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli

EL EL EPENEK

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan'ın karısı

www.omeruslu06.com

KARNIM AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri

Kıyır kıyır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

ÇARŞI

Çarşıya gittim

Eve geldim hanım yok

Bebek ağlar beşik yok

Çorba taşar kaşık yok

Ali baba öldü tabut yok

www.omeruslu06.com

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

HASAN

Hasan Hasan

Helvaya basan

Kapıyı kıran

Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,

Sol elimde beş parmak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Sen de istersen saymak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

www.omeruslu06.com

ALİ

Ali baksa dum dum

Sakalına kondum

Beş para buldum

Cebime koydum

KUZU

Kuzu kuzu mee

Bin tepeme

Haydi gidelim

Hacı dedeme

Hacı dedem hasta

Mendili bohça

Kendisi hoca

www.omeruslu06.com

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu

www.omeruslu06.com

ASKERLER

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

DOKTOR

Doktor gelir tık tık tık,

Elinde ibrik,

Biz bu ilaçtan bıktık,

Tıka tıka tık.

KEMALPAŞA

Çıktım yüksek dağlara

Baktım deniz yoluna

Üç gemi geliyor

Biri sarı

Biri kara

En ortada Kemalpaşa

www.omeruslu06.com

SAAT DOKUZU BEŞ GEÇE

Saat dokuzu beş geçe,

Atam Dolmabahçe

 

 

de.

Gözlerini kapamış,

Bütün dünya ağlamış,

Doktor doktor kalksana,

Lambaları yaksana.

Atam elden gidiyor,

Çaresine baksana.

Uzun uzun kavaklar,

Dökülüyor yapraklar.

Ben Ata

ma doymadım,

Doysun kara topraklar.

ELE PELEK

Ele pelek elden çıkan,

Sarı kızın sarısı.

Sarı koyunun derisi,

İndim gittim kulağına.

Kulağında bir arı,

Arı beni korkuttu.

Kulağını sarkıttı,

Alla gitsin, pulla gitsin,

Çek şunun birisini

www.omeruslu06.com

SAÇLARI LÜLELİ

Saçları lüleli,

Etekleri pileli.

Doktor sana ne dedi?

Üç yumurta ye dedi.

Yemedim içmedim,

Ah sancım, vah sancım,

Kurtar beni doktorcum.

TEMİZLİK

Ben küçücük bir kızım

Kırmızı yanaklarım,

Pırıl pırıl saçlarım,

İnce ince kaşlarım,

İnci gibi dişlerim,

Temiz temiz ellerim,

Işıl ışıl gözlerim,

Şirin şirin sözlerim

Yoksa ben temizmiyim?

Necla ÖZATAĞAN

www.omeruslu06.com

ÇOK KOŞUPTA TERLEME

Çok koşupta terleme,

Soğuk sulardan içme.

Sonra hasta olursun,

Gider doktor bulursun.

Doktor gelir odana,

İğne yapar koluna.

Ay, ay diye bağırma,

Koşup anneni çağırma.

DİŞLER

Pırıl pırıl gülüşler,

İnci gibidir dişler.

Bunlar karışık işler,

Bu elmayı kim dişler?

Dişlerse öykü dişler,

İşte toz pembe düşler

www.omeruslu06.com

HASTAYIM

Öhö öhö

 

Ateşim var.

Yoksa beni kim tutar,

Beni bahçeye çağırma,

Doktorcuğum çok kızar

Azar azar ilaçları yazar

Hastalığım geçmezse,

İğneleri yapar

Necla ÖZATAĞAN

HAPŞU

Hapşuu

 

Çok yaşa.

Sen de gör,

Ne oldu?

Üşüttüm.

Geçmiş olsun neden?

Terliğimi giymedim,

Kazağımı sevmedim,

Ilık suyu içmedim,

Bu huydan vazgeçmedim,

www.omeruslu06.com

PEKMEZ

Dolapta pekmez,

Yala yala bitmez,

On kilo sana,

Yirmi kilo bana.

Ayşe çik çik çik,

Fatma cık cık cık,

Sen bu oyundan çık.

GÜNLER

Pazar Pazar paz gelir,

Pazartesi tez gelir,

Salı sallanır gelir,

Çarşamba çullanır gelir,

Perşembe halim,

Cuma canım,

Cumartesi balım.

www.omeruslu06.com

ÜŞÜDÜM

Üşüdüm üşüdüm,

A benim canım üşüdüm.

Kürkünü giy,, kürkünü giy,

A benim canım kürkünü giy.

Kürküm yok, kürküm yok,

A benim canım kürküm yok.

Alsana alsana,

A benim canım alsana.

Nereden nereden?

A benim canım nereden?

Saraydan saraydan,

A benim canım saraydan.

Saraydan gelirler giderler,

En güzelini seçerler.

FINDIK

 

FISTIK

Fındık, fıstık,

Kadifeli yastık.

Vallahi yenge,

Ben yapmadım.

Horoz yaptı,

Al çık, bal çık,

Saydım sen çık.

www.omeruslu06.com

AY AYA

Ay aya,

Ben yaya,

Kızım gitti okula,

Okulda çok çalışmış,

Kurdeleler takınmış,

Etekleri zil çalmış

Necla ÖZATAĞAN

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene,

Ellerini versene.

Ellerimizle şap şap şap,

Ayaklarımızla rap rap rap.

Bir şöyle bir böyle,

Dans edelim seninle.

AMBAR

Ambar, mumbar,

Git babana yalvar.

Baban olmaz derse,

Git amcana yalvar.

O da olmaz derse,

Sen kendini kurtar.

www.omeruslu06.com

YARAMAZ

Seni gidi yaramaz,

Hiç yerinde duramaz.

Kapı önünde oynamaz,

Kızdırmadan yapamaz.

Ah seni haylaz,

Seni haylaz.

VAR YOK

Odun buldum, kibrit yok,

Kibrit buldum, odun yok.

Para buldum, cüzdan yok,

Cüzdan buldum, para yok.

Bir at buldum, meydan yok,

Meydan buldum, bir at yok.

Yok yok yok

 

CEVİZ ADAM

Ceviz adam,

Tak tak tak.

Çık kapıya bak,

Kapım iki kilitli

Çatıya konan kim idi?

Bu ceviz çok iriydi.

www.omeruslu06.com

KIŞ BABA

Kış ba-ba

Gel yanıma,

Gir koluma,

Gidelim seninle kaymaya

Kar-to-pu oy-na-ma-ya

Ya ya ya

 

Bak havaya

 

Çık şuraya

 

AYŞE

Ayşe mayşe

Yeni girdim bu işe

Karşımda iki şişe

Biri yağ,biri sirke

Silkele ayşe silkele

EBE

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eger vuramazsan

Ebesin ebe

Bir,iki.üç.dört.beş,altı,yedi

Bunu bana kim dedi

Yağlı böreği kim yedi

www.omeruslu06.com

TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçtimi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi ?

Kestim

Tuzladın mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana da koydun mu?

Koydum

Hangi dolaba koydun

Çıt çıt dolaba koydum

Haydi al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş

Uyy uuuy.miyavvvv

www.omeruslu06.com

MEKTUP

Mektup yazdım hasana

Alıp zarfa koysana

Al pulunu yapıştır

Postahaneye ulaştır

Memurlar damgalasın

Adresine yollasın

Postacı alıp götürsün

Hasancığım sevinsin

TELEFON

Telefon zır zır çalıyor

Kız kardeşim uyuyor

Çok fazla meraklandım

Acaba kimler arıyor

Arıyor soruyor

Bak telefon çalıyor

Zırrr

 

.

www.omeruslu06.com

EVELEME

Eveleme,geveleme

Sözlerini çabuk söyle

Yoldan geleni gözle

Gidiyorum Konya

 

ya

Sen beni biraz özle

Bay bay canım

BİR-İKİ

Bir iki dik kulaklı miki

Üç ile dört üzerini ört

Beş altı kuşlar kanatlı

Yedi ve sekiz sizi severiz

Dokuzla on.omzuma kon

AY DEDE

Ay dede ay dede

Evin barkın nerede

İnce belde

İnce belin neresinde?

İki dalın arasında

Keklik getir yağa batır

Sen yiyemezsen

Bana getir ay dede

www.omeruslu06.com

CÜCELER

Biz yedi cüceleriz

Bizde her renk bulunur

Kimdedir darı

Bundadır sarı

Ararsan bulursun

Kimdedir bilirsin

TAVŞAN

Tuttu beni akşam

Beyaz bir tavşan

Havuç verdim gitmedi

Turp verdim yemedi

Tavşan beni sevmedi

Hay koca kulak hay

www.omeruslu06.com

ENTERE-MENTERE

Entere mentere

Buğday koydum kilere

Fare nasılsa girmiş

Yemiş yemiş bitirmiş

Kedi koşmuş ardından

Terlemiş sıkıntıdan

Of demiş puf demiş

Birden atlamış yemiş

TIRTIL

Tır-tıl tır tıl

Tır-tır tır-nak

Tır-tır tır - mık

Tır-tır ka-tır

Çatalı köfteye batır

Kıtır kıtır ı-sır

ARABA

Otobüs,araba,tır

Durakta dur

Sıraya geç

Ayakta dur

Boşaldı yer

Haydi gel otur

www.omeruslu06.com

KİRAZ

Allı kiraz

Ballı kiraz

Bana gel biraz

Kiraz vakti geldi

Eşim seni şetçi

Oyunun başı

Şu çeşmeden su taşı

Çeşmenin suyu acı

Kovanın dibi delik

Bana geldi ebelik

OPON

Opon opon

Kızlara jipon

Erkeklere pantolon

Dedelere baston

Ninelere gözlük

Babalara palto

Annelere manto

www.omeruslu06.com

ALIŞ VERİŞ

Benim bir kuşum var

Uçtu bir dala kondu

Dal bana yemiş verdi

Yemişi aldım,toprağa götürdüm

Toprak bana

Çimen verdi

Çimeni aldım çobana götürdüm

Çoban bana kuzu verdi

Kuzuyu aldım kasaba götürdüm

Kasap bana et verdi

Dağ tepe aştım kaçtım

KOMŞU KOMŞU

Komşu komşu huuu

Sırdındaki ne?

Arpa

Kaça sattın?

Kırka

Eve ne aldın?

Hırka

Çocuğa ne aldın?

Halka

Gökte ne var?

Gök boncuğu

www.omeruslu06.com

Yerde ne var?

Yer boncuğu

Annen ne yapar ?

Pamuk atar

Baban ne yapar?

Potin diker

Ablan ne yapar?

Yün diker

Adın ne ?

Hasan

PAZAR

Pazara gittim

Pazar yok

Eve geldim

Annem yok

Çorbaya baktım

Kaşık yok

Dedeme baktım

Sakalı yok

Yok,yok,yok

www.omeruslu06.com

MAVİ BONCUK

Hık mık

Nerden geldin?

Oradan çık

Kız saçların kıvırcık

Mavi boncuk

ETEĞİ PİLE PİLE

Eteği var pile pile

Saçları var lüle lüle

Dersimizi yaptık bitti

Gidiyoruz güle güle

İĞNE-MİĞNE

İğne miğne ucu düğme

Fil filince kuş dilince

Horoz öttü,tavuk tepti

Bülbül kızı selam etti

Selamına dua etti

Al çık bal çık

Sana dedin sen çık

www.omeruslu06.com

ALİ BABA

Ali baba tin tin

Sakalına bindim

Çarşıya gittim

Elma aldım

Elme kurtlu

Üzüme verdim

Üzüm çöplü

Eve geldim

Keşkek pişmiş

Öküz ipe düşmüş

TURİST

Denizde dalga

Hoş geldin abla

Eğeğini topla

Rahat otur abla

Etek buliz

İngiliz turist

www.omeruslu06.com

ASKERE GİTTİM

Askere gittim

Soyun dediler

Elbise yerine

Takım verdiler

Annem hasta

Ih ıh

Babam dişçi

Hıh hıh

Ablam manken

Lay lay

Kardeşim yaramaz

Bööööö

AYAĞIMA BASMA

Ayağıma basma

Tahtaya bas

Tahta çürük çivi tutmaz

Bizim ( .....n....)söz tutmaz

ELMA

Elmalar yedi buçuk

Yesinler çoluk çocuk

Karpuz kestim kan çıktı

(.......İ......)oyundan çıktı

www.omeruslu06.com

SOĞAN

Soğan sarımsak

Otur kalk

Ocağını yak

Keyfine bak

Acar Macar

Dolapları açar

Annesi gelince

Fırt diye kaçar

ELMA DALI

Bindim elma dalına

Gittim Halep yoluna

On deve gördüm

Birisine bindim

Ablama gittim

Ablam pilav pişirmiş

İçine sıçan düşürmüş

Vallahi yemem billahi yemem

Bu dolaptan ne çıkar

Allı pullu kız çıkar

www.omeruslu06.com

ARABANIN TEKERİ

Arabanın tekeri

Şu kamyonun yükleri

Şöförün ehliyeti

Arabanın ruhsatı

Sana kimler tosladı

İNCİLERİM

İncilerim döküldü

Toplayamadım

Küçük hanım geldi

Saklayamadım

Ikırcık,mıkırcık

Kız saçların kıvırcık

GEMİ

Beyaz gemi

Nerde dümeni

Martılar uçuyor

Verin şu yemi

Martı turp yermi?

Yemez yemez

Bu oyun sürmez

www.omeruslu06.com

KADİFECİ

Kadifeci güzeli

Handadır handa

Tahta kale dibinde

Biz size geldik on günde

Geldinizse geldiniz

Bizleri memnun ettiniz

Kutu kutu içinde

Beğendiğinizi seçiniz

YILAN

Dama çıktım

Çalı kestim

Bir alaca yılan gördüm

Yılan bizim nemiz olur

Al çık bal çık

Sana dedim sen çık

LEYLEK

Leylek leylek havada

Yumurtası tavada

Çağırın gelsin ot yesin

Ot yemezse et yesin

www.omeruslu06.com

LEYLEK

Leylek leylek lekirdek

Hani ban çekirdek

Çekirdeğin içi yok

Koca kızın saçı yok

LEYLEK

Leylek leylek havada

Yumurtası tavada

Kızlar kahve kavurur

Şıngırdaklı tavada

KARGA

Karga karga gak dedi

Çık şu dala bak dedi

Çıktım baktım o dala

Şu karga ne budala

Karga fındık getirdi

Fare yedi bitirdi

Onu tuttu bir kedi

Miyav dedi av dedi

www.omeruslu06.com

TİLKİ

Bir iki

Çayırdaki tilki

Vallahi yenge

Ben dökmedim

Horoz döktü

Horoza selam ve çık

AYI

Ayı beni korkuttu

Kulağını sarkıttı

Elma verdim yemedi

Sakız verdim çiğnedi

Hap hup

Kırmızı turp

www.omeruslu06.com

ON DEVE

On deve gördüm

Birisine bindim

Ablama gittim

Ablam pilav pişirmiş

İçine sıçan düşürmüş

Bu sıçanı ne etmeli

Minareden atmalı

Minarede bir kuş var

Kandında gümüş var

Eniştemin cebinde türlü türlü yemiş var

KEÇİLER

Ayşe hanımın keçileri

Kişne kişne kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

İçinde bülbül okur

O bülbül benim olsa

İki kardeşim olsa

Biri ay biri yıldız

Biri oğlan biri kız

Hop çikolata piyasa

Hop çikolata piyasa

www.omeruslu06.com

BABAM

Nereye babam nereye?

Tarlaya kızım tarlaya

Tarlada keçi kulağı

Gelinlerin duvağı

Has bahçeye gidelim

Kavun karpuz yiyelim

Kimlerinen yiyelim?

Kızlarınan yiyelim

Kızlar çiçek ben çiçek

Elinde gümüş bıcak

Elimi kesti ne diyeyim?

Mendil getir sileyim

Mendil Halep yolunda

Bit pazarı bit pazarı

İçinde ayı gezer

Ayı beni korkuttu

Kulağını sarkıttı

Elma verdim yemedi

Sakız verdim çiğnedi

Hap hup kırmızı turp

www.omeruslu06.com

TEKİRİM TEKİR

Tekirim tekir

Doğuştan fakir

karnı doyunca

Dünya vız gelir

sabah kalkar

yüzünü yıkar

bu iş iş bitince

Bahçeye çıkar

Birkaç böcek yer

keyfi gelince

şarkı söyler.

PORTAKALI SOYDUM

Portakalı Soydum

Baş Ucuma Koydum

Ben Bir Yalan Uydurdum

Duma Duma Dum

Kırmızı Mum

Dolapta Pekmez

Yala Yala Bitmez

Ayşecik Cik Cik Cik

Fatmacık Cık Cık Cık

Sen Bu Oyundan Çık

www.omeruslu06.com

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

ÖRDEK

Çık çıkalım

Çayıra

Yem verelim

Ördeğe

Ördek yemi yemeden

Ciyak miyak

Demeden

Aldım baktım

Kimi çıkardım

www.omeruslu06.com

TEKİR

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

MISTIK

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

LEYLEK

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

KUZU

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

www.omeruslu06.com

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah

 

 

 

ım ver,

Sicim gibi yağmur.

KARGA

Karga karga

 

gak

dedi,

 

Çık şu dala bak

dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

PORTAKAL

Portakalı soydum,

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum.

Duma duma dum.

Öğretmeni kandırdım,

Kandırdım.

www.omeruslu06.com

OYUN

Oooo

 

 

 

 

 

..

İğne battı,

Canımı yaktı,

Tombul kuş Arabaya koş.

Arabanın tekeri,

İstanbul

 

un şekeri.

Hop Hop altın top,

Bundan başka oyun yok.

HANIM KIZI

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul

 

a gitti.

İstanbul

 

da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde,

Şıngır mıngır oynayacak.

www.omeruslu06.com

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

SINIFLAR

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

www.omeruslu06.com

EBE

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?

TAVUK

Pazara gidelim,

Bir tavuk alalım,

Pazara gidip,

Bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıdak diyelim.

Happur huppur,

Happur, huppur yiyelim.

www.omeruslu06.com

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

DEDE

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı EV

Evli evine

Köylü köyüne

Evi olmayan

Sıçan deliğine

İĞNE

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Sen çık.

www.omeruslu06.com

NACAK

Nacak sapına

İki kes

Bir sana

Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider Kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli

EL EL EPENEK

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan

 

 

ın karısı

KARNIM AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

www.omeruslu06.com

DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri

Kıyır kıyır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

ÇARŞI

Çarşıya gittim

Eve geldim hanım yok

Bebek ağlar beşik yok

Çorba taşar kaşık yok

Ali baba öldü tabut yok

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı

 

 

 

dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Hakkı da Hakkı

 

nın hakkından gelmiş.

www.omeruslu06.com

HASAN

Hasan Hasan

Helvaya basan

Kapıyı kıran

Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,

Sol elimde beş parmak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Sen de istersen saymak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

www.omeruslu06.com

ALİ

Ali baksa dum dum

Sakalına kondum

Beş para buldum

Cebime koydum

KUZU

Kuzu kuzu mee

Bin tepeme

Haydi gidelim

Hacı dedeme

Hacı dedem hasta

Mendili bohça

Kendisi hoca

www.omeruslu06.com

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu

www.omeruslu06.com

TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladım mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba koydum

Haydi, al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş.

Vay vay, miyav

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?

Zikzak kalesinden.

Ne gezersin?

Açlık belasından.

Nerde yattın?

Beyin konağında.

Altına ne serdiler?

Perde.

Desene kupkuru yerde.

Bıyıkların neden yağ oldu?

Bıldırcın eti yedim.

Bıldırcın yağlı mıydı?

Gökte uçarken gördüm.

Saçların neden ağardı?

Değirmenden geldim.

Değirmen dönüyor mu?

Zımbırtısını duydum.

Ayakların neden ıslandı?

Çaydan geçtim.

Çay derin miydi?

Köprüyü dolaştım,

İşte geldim sana ulaştım.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

CAM

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

Dokuz cam

On cam

Bu da benim amcam.

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

EBE

Ebe ebe nerede

Su doldurur derede

Dere boyu çalılık

Derede olur balık

Şu ebe de ne alık

Oltamı attım,

Balığı tuttum.

Balık suya dalamaz,

Ebe beni bulamaz.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi

Bunu kim dedi,

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

ELLERİM

Ellerim tombik tombik,

Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez

Güzelliği görülmez

Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele scalar

Uzayınca tırnaklar

Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

www.omeruslu06.com

DEVE

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara.

PATLICAN

Patlıcan var patlıcan,

Patlasın senin kocan.

Şisko şisko biberler,

Arabaya bindiler.

Elmalar yedi buçuk,

Onu yedi, bir çocuk.

Patlıcandan bıktım,

Ben oyundan çıktım!

KOMŞU

Komşu komşu huu

 

 

Sırtındaki ne?

Arpa

Kaça sattın

Kırka

Eve ne aldın?

Hırka

Çocuğa ne aldın ?

Halka

www.omeruslu06.com

BÖREK

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

SINIFLAR

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

HANIM KIZI

Çan çan çikolata,

Hani bize limonata?

Limonata bitti,

Hanım kızı gitti.

Nereye gitti?

İstanbul

 

 

 

a gitti.

İstanbul

 

da ne yapacak?

Terlik pabuç alacak.

Terliği pabucu ne yapacak?

Düğünlerde,

Şıngır mıngır oynayacak.

PİTİ PİTİ

Ooooopiti piti

Kremanın sepeti

Terazi lastik jimnastik

Biz size geldik bitlendik

Hamama gittik temizlendik

Dik Dik Dİk

Son dersimiz matematik

KUZU

Kuzu kuzu mee,bin tepeme

Haydi gidelim Ayşe teyzeme.

www.omeruslu06.com

ÜŞÜDÜM

Üşüdüm üşüdüm,daldan elma düşürdüm,

Elmamı yediler,bana cüce dediler

Cücelikten çıktım,ablama vardım,ablam

hasta,çorbası tasta

alçık balçık sen bu oyundan çık.

KEDİ

İğnem düştü yakamdan,kedi geldi arkamdan,

Gelme kedi gelme,annem bakıyor balkondan.

TEK TEK TEKERLEME

Tek tek tekerleme,üstü kaymak şekerleme,

Dereye düşme çok soğuk, söyle bana çarçabuk.

SAKSAĞAN

Saksağan sek sek,kuyruğu tümsek

Kuyruğuna binelim bizim köye gidelim.

BÖREK

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

KARGA

Karga karga

 

 

gak

dedi,

 

Çık şu dala bak

dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

OYUN

Oooo..

İğne battı

Canımı yaktı

Tombul kuş

Arabaya koş

Arabanın tekeri

İstanbul un şekeri

Hop hop

Bundan başka

oyun yok.

ÖRDEK

Çık çıkalım

Çayıra

Yem verelim

Ördeğe

Ördek yemi yemeden

Ciyak miyak

Demeden

Aldım baktım

Kimi çıkardım

www.omeruslu06.com

PATLICAN

Patlıcan var patlıcan,

Patlasın senin kocan.

Şisko şisko biberler,

Arabaya bindiler.

Elmalar yedi buçuk,

Onu yedi, bir çocuk.

Patlıcandan bıktım,

Ben oyundan çıktım!

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

www.omeruslu06.com

MISTIK

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

KUZU

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah

 

 

ım ver,

Sicim gibi yağmur.

KARGA

Karga karga

gak

dedi,

Çık şu dala bak

dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

www.omeruslu06.com

PORTAKAL

Portakalı soydum,

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum.

Duma duma dum.

Öğretmeni kandırdım,

Kandırdım.

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,

Hop hop hopluyor,

Arpa, saman istiyor,

Arpa, saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

İçinde bülbül okur.

İki kardeşim olsa,

Biri ay, biri yıldız,

Biri oğlan, biri kız,

Hop çikolata çikolata,

Akşam yedim salata,

Seni gidi kerata.

www.omeruslu06.com

SINIFLAR

Mini mini birler,

Çalışkandır ikiler,

Mavi gözlü üçler,

Dayak yiyen dörtler,

Misafirdir beşler,

Altılar, altınımı çaldılar,

Yediler, yemeğimi yediler,

Sekizler, semizdirler,

Dokuzlar, doktor oldu,

Onlar bizi okuttu.

EBE

Ebe ebe gel bize

Uzaktan vur elimize

Eğer vuramazsan

Ebesin ebe

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Bunu sana kim dedi?

Diyen dedi on yedi

Yağlı böreği kim yedi?

www.omeruslu06.com

TAVUK

Pazara gidelim,

Bir tavuk alalım,

Pazara gidip,

Bir tavuk alıp ne yapalım?

Gıt gıdak diyelim.

Happur huppur,

Happur, huppur yiyelim.

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

DEDE

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı EV

Evli evine

Köylü köyüne

Evi olmayan

Sıçan deliğine

www.omeruslu06.com

İĞNE

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Sen çık.

NACAK

Nacak sapına

İki kes

Bir sana

Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider Kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli

www.omeruslu06.com

EL EL EPENEK

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan

 

ın karısı

KARNIM AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri

Kıyır kıyır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

www.omeruslu06.com

ÇARŞI

Çarşıya gittim

Eve geldim hanım yok

Bebek ağlar beşik yok

Çorba taşar kaşık yok

Ali baba öldü tabut yok

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı

 

 

dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Hakkı da Hakkı

nın hakkından gelmiş.

HASAN

Hasan Hasan

Helvaya basan

Kapıyı kıran

Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle.

www.omeruslu06.com

ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,

Sol elimde beş parmak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Sen de istersen saymak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

ALİ

Ali baksa dum dum

Sakalına kondum

Beş para buldum

Cebime koydum

KUZU

Kuzu kuzu mee

Bin tepeme

Haydi gidelim

Hacı dedeme

Hacı dedem hasta

Mendili bohça

Kendisi hoca

www.omeruslu06.com

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu

www.omeruslu06.com

TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladım mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba koydum

Haydi, al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş.

Vay vay, miyav

www.omeruslu06.com

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?

Zikzak kalesinden.

Ne gezersin?

Açlık belasından.

Nerde yattın?

Beyin konağında.

Altına ne serdiler?

Perde.

Desene kupkuru yerde.

Bıyıkların neden yağ oldu?

Bıldırcın eti yedim.

Bıldırcın yağlı mıydı?

Gökte uçarken gördüm.

Saçların neden ağardı?

Değirmenden geldim.

Değirmen dönüyor mu?

Zımbırtısını duydum.

Ayakların neden ıslandı?

Çaydan geçtim.

Çay derin miydi?

Köprüyü dolaştım,

İşte geldim sana ulaştım.

www.omeruslu06.com

CAM

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

Dokuz cam

On cam

Bu da benim amcam.

EBE

Ebe ebe nerede

Su doldurur derede

Dere boyu çalılık

Derede olur balık

Şu ebe de ne alık

Oltamı attım,

Balığı tuttum.

Balık suya dalamaz,

Ebe beni bulamaz.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi

Bunu kim dedi,

www.omeruslu06.com

Diyen dedi on yedi,

Yağlı böreği kim yedi?

ELLERİM

Ellerim tombik tombik,

Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez

Güzelliği görülmez

Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele scalar

Uzayınca tırnaklar

Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

DEVE

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara.

www.omeruslu06.com

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

MISTIK

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

LEYLEK

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

KUZU

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah

 

 

ım ver,

Sicim gibi yağmur.

KARGA

Karga karga

gak

dedi,

Çık şu dala bak

dedi,

Karga seni tutarım,

Kanadını yolarım.

PORTAKAL

Portakalı soydum,

Başucuma koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum.

Duma duma dum.

Öğretmeni kandırdım,

Kandırdım.

 

 

 

 

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?

Zikzak kalesinden.

Ne gezersin?

Açlık belasından.

Nerde yattın?

Beyin konağında.

Altına ne serdiler?

Perde.

Desene kupkuru yerde.

Bıyıkların neden yağ oldu?

Bıldırcın eti yedim.

Bıldırcın yağlı mıydı?

Gökte uçarken gördüm.

Saçların neden ağardı?

Değirmenden geldim.

Değirmen dönüyor mu?

Zımbırtısını duydum.

Ayakların neden ıslandı?

Çaydan geçtim.

Çay derin miydi?

Köprüyü dolaştım,

İşte geldim sana ulaştım.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

TOP

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

DEDE

Altı kere altı otuz altı

Dedemin sakalı yolda kaldı

Sakalını aldı dereye attı

Dedem sakalsız kaldı EV

Evli evine

Köylü köyüne

Evi olmayan

Sıçan deliğine

İĞNE

Ooooo

İğne iplik

Derme diplik

Çelik çubuk

Sen çık.

 

NACAK

Nacak sapına

İki kes

Bir sana

Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye

Ekmek vermez kediye

Kedi gider Kadıya

Kadının kapısı kitli

Hediyenin başı bitli

EL EL EPENEK

El el epenek

Elden düşen kepenek

Kepeneğin yarısı

Keloğlan

 

ın karısı

KARNIM AÇ

Karnım aç

Karnına kapak aç

Değirmene kaç

Değirmenin kapısı kitli

Heybaşı bitli

www.omeruslu06.com

DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek

Değirmenci vurdu kötek

Geldi yedi köpek

Hem kötek

Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri

Kıyır kıyır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

ÇARŞI

Çarşıya gittim

Eve geldim hanım yok

Bebek ağlar beşik yok

Çorba taşar kaşık yok

Ali baba öldü tabut yok

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.

Hakkı Hakkı

 

 

dan hakkını istemiş.

Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince

Hakkı da Hakkı

nın hakkından gelmiş.

HASAN

Hasan Hasan

Helvaya basan

Kapıyı kıran

Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,

Sol elimde beş parmak

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

Sen de istersen saymak

www.omeruslu06.com

Say bak, say bak, say bak.

Hepsi eder on parmak.

ALİ

Ali baksa dum dum

Sakalına kondum

Beş para buldum

Cebime koydum

KUZU

Kuzu kuzu mee

Bin tepeme

Haydi gidelim

Hacı dedeme

Hacı dedem hasta

Mendili bohça

Kendisi hoca

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !

-Hu, hu!

-Oğlun geldi mi?

-Geldi

-Ne getirdi?

-İnci, boncuk.

www.omeruslu06.com

-Kime, kime?

-Sana, bana.

-Başka kime?

-Kara kediye

-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı

-Ağaç nerede?

-Balta kesti

-Balta nerede?

-Suya düştü.

-Su nerede?

-İnek içti.

-İnek nerede?

-Dağa kaçtı.

-Dağ nerede?

-Yandı, bitti kül oldu

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçti mi?

Geçti

Tuttun mu?

Tuttum

Kestin mi?

Kestim

Tuzladım mı?

Tuzladım

Pişirdin mi?

Pişirdim

Bana ayırdın mı?

Ayırdım

Hangi dolaba koydun?

Çık çık dolaba koydum

Haydi, al getir

Getiremem

Neden getiremezsin?

Kara kediler yemiş.

Vay vay, miyav

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?

Zikzak kalesinden.

www.omeruslu06.com

Ne gezersin?

Açlık belasından.

Nerde yattın?

Beyin konağında.

Altına ne serdiler?

Perde.

Desene kupkuru yerde.

Bıyıkların neden yağ oldu?

Bıldırcın eti yedim.

Bıldırcın yağlı mıydı?

Gökte uçarken gördüm.

Saçların neden ağardı?

Değirmenden geldim.

Değirmen dönüyor mu?

Zımbırtısını duydum.

Ayakların neden ıslandı?

Çaydan geçtim.

Çay derin miydi?

Köprüyü dolaştım,

İşte geldim sana ulaştım.

ÖMER USLU

www.omeruslu06.com

CAM

Bir cam

İki cam

Üç cam

Dört cam

Beş cam

Altı cam

Yedi cam

Sekiz cam

 

 

cam

On cam

Bu da benim amcam.

Eveleme develeme

Evvel altı elma yedi

Seren sekiz serçe dokuz

Tarmanın topu kara

A devenin çatı kara 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret162987
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.56188.5961
Euro10.085110.1255
Hava Durumu
Saat